Märts on hea teeninduse kuu!

Kiida teenindajat!

Märts on traditsiooniliselt hea teeninduse kuu, mistõttu kutsume üles aktiivselt märkama, tagasisidet andma ja tunnustama häid teenindajaid.
Jazz Pesulate teenindajaid ja teenindust on võimalik kiita veebilehtedel www.heateenindus.ee

Oma kiituse saate teele saata SIIN.

Jazz Pesulad
info@jazzpesulad.ee
02.03.2020 13:25