Märts on hea teeninduse kuu!

Kiida teenindajat!
Märts on traditsiooniliselt hea teeninduse kuu.
Kutsume üles aktiivselt märkama, tagasisidet andma ja tunnustama häid teenindajaid.
Jazz Pesulate teenindajaid ja teenindust on võimalik kiita veebilehtedel www.heateenindus.ee

Jazz Pesulad
info@jazzpesulad.ee
28.02.2024 17:00